/product/sm/38/63/RR43863-001.jpg
Shell Ring
/product/sm/38/84/RR43884-001.jpg
Stone & Ball Cuff
/product/sm/38/85/RR43885-002.jpg
Stone Stick Cuff Ring
/product/sm/38/86/RR43886-001.jpg
Stone Round Cuff Ring
/product/sm/38/64/RR43864-001.jpg
Oval Stone Ring
/product/sm/67/61/EP06761-003.jpg
Druzy Dome Studs
/product/sm/59/13/EP05913-004.jpg
Druzy Rectangle Studs
/product/sm/57/46/EP05746-009.jpg
Druzy Circle Studs
/product/sm/56/30/EP05630-002.jpg
Druzy TDrop Earrings
/product/sm/56/29/EP05629-011.jpg
Druzy Square Studs
/product/sm/47/70/AA74770-002.jpg
Stone & Glass Bracelet
/product/sm/48/4/AA74804-001.jpg
Stone & Crystal Bracelet
/product/sm/48/82/AA74882-004.jpg
Stone & Wood Bracelet
/product/sm/47/10/AA74710-001.jpg
Painted Stone Bracelet
/product/sm/48/35/AA74835-005.jpg
Stone & Crystal Bracelet
/product/sm/57/39/NN65739-003.jpg
Print Scarf Choker
/product/sm/53/3/NN65303-001.jpg
Black Pom Pom Choker
/product/sm/57/38/NN65738-006.jpg
40MM Velvet Choker
/product/sm/53/4/NN65304-001.jpg
Beaded Pom Pom Choker
/product/sm/57/37/NN65737-003.jpg
Solid Scarf Choker
/product/sm/51/17/NN65117-003.jpg
Multi Tassel Necklace.
/product/sm/51/16/NN65116-002.jpg
Tassel & Wood Necklace
/product/sm/57/79/NN65779-001.jpg
Seed Bead Pom Pom Necklace
/product/sm/54/78/NN65478-001.jpg
Wood & Pom Pom Necklace
/product/sm/57/78/NN65778-002.jpg
Tassel & PomPom Necklace
/product/sm/59/47/NN65947-005.jpg
Oval Sliced Stone Necklace
/product/sm/60/44/NN66044-001.jpg
Stone & Beads Necklace
/product/sm/61/95/NN66195-005.jpg
T-Drop Stone Bead Necklace
/product/sm/57/11/NN65711-003.jpg
Sliced Stone Necklace
/product/sm/52/87/NN65287-002.jpg
Stone Beaded Pendant Necklace